Pivnica BRHLOVCE


  Terroir TEKOV
označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Terroir TEKOV je severná hranica pestovania viniča v strednej Európe. Magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca - južná časť Európy ( Panónska panva - Pannonicum ) a ďalej, smerom na sever, za Štavnickými vrchmy sa začína chladná - severná časť Európy ( Západné Karpaty - Carpaticum occidentale ), kde sa vinohrady nachádzajú už len ojedinele.


  
Viac info: www.terroirtekov.sk


  “ Terroir TEKOV
je označenie prapôvodnej esencie, ktorá pochádza z jedinečného územia Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Poslaním vinárov je zhmotniť túto magickú esenciu, ktorá môže vzniknúť len tam, kde sa vinohradom dobre darí a stvoriť vďaka nej hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý v prvom rade odráža miesto pôvodu.”

Terroir TEKOV
© Najväčšia pivnica v Pukanci 2013